SÅDAN TRÆNER VI

Kompendie til medlemmer af Den Sui Aikido Dojo

Klik på "pop ud"

i dokumentets

øverste højre

hjørne

Træningen indeholder følgende elementer, som altid bliver tilpasset til de fremmødtes forudsætninger:


  • Opvarmning i form af strækøvelser
  • Faldteknik træning (Ukemi)
  • Træning af Aikido låse- og kasteteknikker, som typisk udføres på skift af to træningspartnere, hvor den ene er angirber (Uke) og den anden forsvarer sig (Nage)
  • Våbentræning (Aikido Bukiwaza - træning med sværd og stav) som styrker din forståelse af åndedrættet, kraftskabende kropsstrukturer, timing og din evne til at være til stede!


Et gennemgående element i træningen er herudover "Reigi", Japansk kampkunst etikette, som kommer til udtryk ved altid at udvise respekt og nærvær